top of page
420055620_1829105284229179_2784731611512

Jizvy pálí

Dokonale zarmoutit vás dokáže každý z nich jen jednou - a to když odchází naposled. Buď u něj a říkej mu, že se nezlobíš, protože i v téhle chvíli jeho oči prosí za odpuštění. Ví totiž dobře, že to neměl dělat - a jizvy pálí...

Chcete být záchranářem?

Rozhodně není stanoven žádný kvalifikační výběr plemen, přednostně použitelných v záchranářském výcviku, nejsou ani stanovena žádná omezující kriteria pro zájemce o tento druh výcvikové činnosti. Koho záchranářský výcvik nějakým způsobem oslovuje, měl by si jej určitě prakticky vyzkoušet. A kde jinde, než v kolektivu lidí, trvale zapálených pro tuto výcvikovou oblast.

1999 TURECKO (2).jpg

​„Se zadrhnutým hrdlem posílám Dana, aby šel prověřit prostor za vrcholem hromady v mém úseku. Mám určité podezření, ale bojím se ho vyslovit nahlas. Přesněji mu toto místo stejně určovat nemohu, mohl bych tím předem ovlivnit jeho budoucí názor. Kiss pečlivě prověřuje suť, prochází kolem vrcholu hromady a vzadu za šikmým panelem se náhle ozývá její jasný štěkot. Přesně tam se před pár minutami rozeřval i můj Duxy. Dan ji odvádí a já už na nic nečekám. Obcházím s Duxym celou sesutou budovu, abych se dostal k místu s vyčnívajícím panelem ještě jednou, do třetice, z opačné strany. Mám srdce až v hrdle, když Duxy slyšitelně nasává pod panelem, popochází ještě několik kroků a znovu spouští naprosto bez váhání zběsilé staccato nadšeného štěkotu. Je to potřetí na stejném místě, není už o čem pochybovat. První Duxyho označení zepředu obrovité hromady mě svojí rychlostí a razancí trochu zaskočilo. Po celé řadě dost vlažných označení nalezených mrtvých osob vypadalo až téměř neuvěřitelně, bylo to vlastně i první značení v Turecku štěkotem. Teď je ale vše jasné, i Danova přivolaná Kiss nález jasně potvrdila, pod zemí je živý člověk."

bottom of page