top of page

BILANCE ROKU 2017

Výroční členská schůze je v každé organizaci tím nejvhodnějším prostředím pro podrobnou bilanci uplynulého období a návaznou odbornou analýzu výkonnosti. 


Lednové lavinové soustředění organizace K9R mělo dva hlavní body – mezinárodní zkoušky RH-L a výroční členskou schůzi. Mezinárodní zkoušky IPOR byly po intenzívní přípravě v úrovni RHL zvládnuty velmi úspěšně, když se šest zúčastněných psovodů dokázalo vyrovnat s požadovaným limitem pozitivně. Radost z dosaženého výsledku pak pochopitelně předznamenala i celý průběh hodnotícího večera. Na navazující výroční schůzi pak v celkové bilanční zprávě zazněla mimo jiné i tato slova:


Od založení organizace K9 Rescue CZ uplynul první rok a bez jakékoli domýšlivosti lze tento rok hodnotit velmi pozitivně. Byl sice složitý a poměrně hodně náročný, ale vytyčené cíle se podařilo ve většině případů úspěšně splnit. Přestože jsme při rozpůlení Jihočeské brigády zanechali veškerý movitý i nemovitý majetek na základně Spáleniště, dokázali jsme veškeré požadavky na nás kladené splnit bezezbytku z vlastních zdrojů. Hlavním cílem organizace bylo zachování plné akceschopnosti podle požadavků policie i HZS na spolupráci při praktických zásazích. Při jejich výzvách na součinnost nás mohla potěšit i priorita těchto pozvánek před některými jinými kolektivy. To ale není tak důležité, mnohem důležitější je naplnění naší vize 2017 splněním prověrek vedoucích právě především k praktické využitelnosti. Krkonošský 1. Přebor K9 Rescue CZ potvrdil připravenost našich psů v oblasti prací s cadaverem, které jsou nosným programem praxe. Brilantním výkonem v něm zvítězila Ilona Konrádová s borderkolií Buba Babú, která jej absolvovala ve známce „výborně“ a stala se tak historicky prvním vítězem přeboru K9. Výkonově pozadu nezůstali ani další účastníci praktických tréninků, kteří se tak spolehlivě zařadili do zásahového družstva K9, připraveného pro pomoc v rámci IZS na území celé ČR. Důkazem jejich kvalitní přípravy byly především účasti na celkem šesti praktických nasazeních v uplynulém roce. Kvalifikovaní členové zásahového družstva K9 jsou k nim v počtu šesti psovodů připraveni i v roce 2018, přestože bylo toto družstvo v září tragicky oslabeno o absolutně nejspolehlivěji pracující stafbulku Gasi psovodky Hedviky Češkové. K dalšímu oslabení družstva asi brzy dojde i u australanky Eungie z Kraje Lichnice, která přes svůj výborný zdravotní stav před měsícem dovršila důchodový věk 10 let. Věřím, že na jejich místa se v roce 2018 spolehlivě prosadí další členové K9, především velmi nadějný Argo Katky Jarošové nebo Viky Tomáše Chalupy, kterému patří především velké poděkování za její převzetí do péče po úmrtí jejího psovoda Vlastimila Maxy. Z hlediska sportovních výkonů byl v uplynulém roce v rámci standardní výkonnosti celkově nejúspěšnější německý ovčák Chyco Stříbrné doly psovoda Denise Šumpely, který si dosaženými výsledky vybojoval historicky první titul K9 Pes roku 2017. 


Cíle každého psovoda mají být sice co nejnáročnější, ale samozřejmě musí zůstat v reálné rovině. K tomu nejvíce přispívají věcné analýzy jednotlivých akcí a tréninků s rozborem nedostatků. Nemáme v současnosti ještě dobudováno zázemí pro některé výcvikové směry z hlediska technické vybavenosti, ale přesto se žádnému směru záchranářské kynologie nevyhýbáme, právě naopak. Největší zárukou úspěšnosti rozvoje této oblasti je pro nás především strojař a technik tělem i duší Radek Kučera, který je na základě širokých znalostí a mimořádné osobní zručnosti schopen řešit veškeré technické požadavky, zejména v oblasti vodního výcviku, který je patrně nejnáročnější. Po zvýšeném úsilí roku 2017 splňuje bezezbytku kvalifikaci lodníka-specialisty.Z hlediska kvalifikace psovodů má K9 několik členů s bohatými zkušenostmi z mnoha národních i mezinárodních soutěží, tři držitele Mistrovské třídy a řadu dalších, kteří mají bohaté zkušenosti z nejnáročnějších akcí všech záchranářských výcvikových směrů. Tito členové především by měli být nositeli úspěšných výcvikových trendů a přinášet do tréninků K9 nejnovější a nejpozitivnější poznatky. Současná třicetičlenná základna K9 již vykrystalizovala do plné záruky kvality mezilidských vztahů. Nedopusťme, aby se tyto vztahy v budoucnosti komukoli podařilo nějak narušit, jsou tou nejcennější devízou každého kolektivu. Tolerance a ohleduplnost jednoho k druhému jsou nejzákladnějšími aspekty kolektivní úspěšnosti. Po smutných zážitcích z roku 2016 si velmi vážím každého člena, který dokázal opustit nadstandardní zázemí svazového areálu a vydat se na dráhu původních ideálů záchranařiny v nově založené organizaci K9.Není příliš důležité, nakolik jsou všichni členové momentálně aktivní, každý prodělává různá existenční období a řeší své nejrůznější problémy. Ohledy k osobním problémům každého člena jsou ale tím vůbec nejdůležitějším, čím mu může dobrý kolektiv prospět. Kvalita celého kolektivu se projevuje nejen v přípravě jednotlivců ke zkouškám z výkonu a k výcviku obecně, ale i v přípravě k postům trenérů, rozhodčích, zisku výkonnostních tříd a dalších kvalifikací. Je mi ctí, že mohu dnes udělit 3. VT psovodům Denisi Šumpelovi a Radku Kučerovi. Výrazným faktorem prolínajícím se celoroční činností K9 je úzká spolupráce se ZBK Vysočina. Bezchybnost této spolupráce je především zásluhou obou vedoucích těchto kolektivů Tamary Šumpelové a Ireny Bartoňové, kterým patří nejvyšší poděkování. Obě obětavě pečují o bezproblémový chod obou spolků a každodenní prací dokazují, že jsou funkcionářkami na svém místě. Tamara  Šumpelová již v průběhu roku obdržela klubové vyznamenání „Chráněný korálek“ jako historicky první členka organizace K9 a další svou činností dodnes potvrzuje, že jej obdržela rozhodně právem. Dnes je na místě udělit „Chráněný korálek“ za mimořádně obětavý přístup a přínos organizaci K9 Rescue CZ dalším dvěma členkám Aleně Vrátné a Iloně Konrádové, které plnily všechny svěřené úkoly velmi iniciativně a bezchybně. 

V kompletní zprávě o činnosti organizace i v následné diskusi zaznělo ještě mnoho názorů a různých poděkování. Především se týkaly velmi zajímavých návrhů a bohatých plánů pro rok 2018, který bude pravděpodobně ještě náročnější než ten právě uplynulý. Kolektiv lidí, kteří pracují bez dotací a všechno si hradí jen z vlastních prostředků, si tak zajímavý rok jistě stoprocentně zaslouží.

0 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

POSLEDNÍ VÝJEZD

Rok 2017 pro psovody K9 Rescue CZ hned ve svých počátečních lednových hodinách začínal a naprosto symbolicky i ve svém úplném závěru opět končil požadavkem jejich účasti při pátrání po obětech zlého č

Comments


bottom of page